Slide background

Delta Adventurerace

10 - 11 April 2015

Banelæggerens tanker

En af de grundlæggende tanker er, at skabe et adventurerace, hvor alle bliver udfordret uanset niveau. Banerne til de forskellige distancer er placeret og planlagt, så man møder andre hold fra andre distancer, uden at man nødvendigvis er på vej til den samme post.
Der vil være dele af bane som er ens for alle distancer, så der er mulighed for at konkurrerer på tværes af de forskellige distancer.
En anden grundlæggende idé er, at få en fælles målgang for så mange hold så muligt. Det har vi tænkt at løse med en række bonusposter(CPV). Det er også med til, at giver et ekstra strejf til taktik i forhold til tid, planlægning og målgang.


Master distancen
Vi har lavet forskellige tiltag i år for, at lokke nogle af de mange challengehold over på masterdistancen. Det er ikke for vores skyld, vi gerne vil lokke Jer over på master, men fordi vi vil give jer den fede oplevelse et adventurerace kan give med de flere discipliner, som masterdistancen byde på.
De ting vi har gjort for, at gøre det lidt mere overskueligt, er for eksempel at lave banen lidt kortere. Vi regner med en vinder tid på ca. 12 timer og inlineretapen er forholdsvis kort - ca. 6 km.
Vi har valgt, at der skal sejles i en dobbelt kajak og en enkelt kajak, da det igen giver mulighed for at ”hjælpe” en mindre erfaren ror ved at placere ham/hende i dobbeltkajakken. Alt sejllads forgår meget kystnært eller med opsynsbåde ved alle kryds i åbent vand (det er korte kryds pga. årstiden).
Disse små justeringer af løbet, skulle gerne være med til at det ikke virker helt så uoverskueligt, at prøve kræfter med masterdistancen.
Selve ruten er igen i år forsøgt lavet som et ekspeditions løb fra A til B med få sløjfer undervejs. Der er indlagt mange discipliner, så man får et alsidigt løb med mange skift. Der vil være masser af udfordringer i forbindelse med navigationen, tid, planlægning og bonusposter.Diagrammer

Challenge distancen
Challenge er også afkortet en smule i år, da vi har en forventet vinder tid på 6 timer. En del af banen er den samme som Master, men naturligvis i en forkortet version. På challenge er der kano i år.
Der er indlagt mange discipliner, så man får et alsidigt løb med mange skift. Der vil være masser af udfordringer i forbindelse med navigationen, tid, planlægning og bonusposter.Diagrammer

U-18
U-18 er en ny distance. Den er valgt som erstatning for efterskoledistancen. Der har været et ønske om, at tidligere og nuværende elever har mulige for at konkurrere mod hinanden. Og selvfølge alle andre som er under 18, det eneste der kræves er at man kan samle et hold, bestående af deltagere født i 97, 98, 99 eller 00.
U-18 distancen får samme bane som challengedistancen, med samme udfordringer på navigation, bonus poster og tid, den eneste undtagelse er at kano er taget ud af sikkerhedshensyn (og pga. reglerne/krav for efterskolerne i Danmark), til gengæld vi der være andre små overraskelser på banen.Diagrammer